Ta gjerne kontakt pr. telefon eller e-post dersom du tror du har glemt noe på en av våre busser. Prøv å få med følgende informasjon:

  • Når reiste du? (Dato, avgangstid)
  • Hvor reiste du til/fra?
  • Hvor tror du hittegodset ble forlagt?