Vi skal være en foretrukket leverandør av kostandseffektive produkter og tjenester,
som ivaretar kundens og myndighetens krav og forventninger.
Dette skal skje gjennom en forpliktelse til å gjennomføre:

  • Systematisk planlegging
  • Forbedringsprosesser og opplæring
  • Forebyggende tiltak for å forhindre skade og tap på:
    • Menneskers liv og helse
    • Det ytre miljø
    • Materiell

 

Vårt mål er at bedriften ikke påfører mennesker noen form for skade.
Vi skal imøtekomme myndighetspålagte miljøkrav samt de krav vi selv fastsetter.